Systematisk refleksion over resultater

Hvordan kan vi vide, at de resultater vi har, rent faktiske er begrundet i organisationens indsats over for borgeren?

Det kan vi kun gennem en kontinuerlig og systematisk refleksion omkring målopnåelse og andre forhold omkring indsatsen og organisationen.

Dette kan ske på flere måde:

 • Gennem Auditmetoden
  Auditmetoden er et redskab til systematisk faglig vurdering og drøftelse af konkrete forløb eller hændelser. Man anlægger et bagudrettet perspektiv, og tager som oftest udgangspunkt i skriftlig dokumentation af indsatserne og observationer af forløb og hændelser.
 • Gennem Vignettemetoden (Morten Ejrsnæs)
  Vignettemetoden er en fiktiv gengivelse af eksempelvis en pædagogisk praksis – en beskrivelse, som er konstrueret i forhold til et fokusområde, som man ønsker at opnå viden om. Og på baggrund af vignetten afdækkes problemstillinger omkring holdninger, forestillinger, vurderinger, forståelser, tolkninger, værdier/normer.
 • Gennem den narrative dokumentation (Janne Hedegaard Hansen)
  Narrative dokumentation vil afdække organisationens faglige
  selvforståelse, hvorved tilbuddet bliver i stand til at skabe en målrettet udvikling.
 • Gennem brugen af Refleksionsskabelonen (VSA / LOS)
  Formålet med refleksionsskabelonen er at skabe sammenhæng i de
  overvejelser, man gør sig, når man resultatdokumenterer.
  Skabelonen tager udgangspunkt i stedets egen måde at resultatdokumentere. Desuden bidrager skabelonen til at stille kritiske spørgsmål, når man vurderer sammenhængene mellem: de opstillede mål, de konkrete indsatser og de observerede resultater.
 • Andre refleksions- og udviklingsmetoder
  Desuden kan refleksionen over målopnåelse foregå på mange andre måder og med andre metoder (GAS; YLS; KABU; Research Light; Tracermetoden i socialt arbejde; o.m.a.). Det er vigtigt, at det enkelte sted vælger netop den metode, der passer bedst ind i deres daglige arbejde og stedets grundlæggende tankegang.

KURS NU er selvfølgelig behjælpelig med at vælge og implementere netop den metode, der passer jer bedst, alt i mens vi rådgiver og hjælper med at praksisomsætte refleksionerne.​

 “Nothing about us – without us”

Hvem er vi?

KURS NU er en socialøkonomisk konsulentvirksomhed, der arbejder sammen med sociale tilbud og institutioner, udfra den grundlæggende devise

“Nothing about us – without us"

Kontakt

Oxendalen 25

9550 Mariager - Rutevejledning

Tlf.: 22 60 62 37

E-mail: jhe@kurs-nu.dk

linkedin-logo google-plus-symbol