Vision for KURS NU

Visionen for KURS NU er båret af et dybtfølt engagement i socialt arbejde for at forbedre vilkårene for borgere i udsatte positioner.

Derfor arbejder vi tæt sammen med såvel de enkelte borgere som med de sociale tilbud omkring udvikling, implementering og omsætning af indsatsen på det sociale område.
Dette gøres ud fra en anerkendende forståelse af den enkelte borgers situation og de muligheder og udfordringer, der er til stede.

For at nå visionen bruger KURS NU mange forskellige værktøjer – det kan f.eks. være at udvikle og arbejde med meningsfuld resultatdokumentation, der direkte kommer borgeren til gode. Det kan også være ved altid at fastholde fokus på borgerinddragelse. Og det kan ske gennem udbredelse af et differentieret og dynamisk kompetencebegreb, der både målretter sig mod borgeren og de personer, der er omkring borgeren.

Mulighederne for at omsætte KURS NU’s vision er mange, men vi holder kursen ud fra devisen: ”At se øjeblikkets usete mulighed”.

 “Nothing about us – without us”

Hvem er vi?

KURS NU er en socialøkonomisk konsulentvirksomhed, der arbejder sammen med sociale tilbud og institutioner, udfra den grundlæggende devise

“Nothing about us – without us"

Kontakt

Oxendalen 25

9550 Mariager - Rutevejledning

Tlf.: 22 60 62 37

E-mail: jhe@kurs-nu.dk

linkedin-logo google-plus-symbol