Ledelse

Ledelse har siden forrige århundrede været en disciplin i stadig forandring og i trit med det øgede fokus på ledelse fra 1980 og frem er ledelsesbegrebet blevet differentieret ud i mange forskellige ledelsesstile og i de sidste 10 – 15 år er der fremkommet flere og flere nye ledelsesstile og –retninger.

KURS NU’ opfattelse af ledelse er ikke med udgangspunkt i en bestemt ledelsesform eller stil, men vores syn på ledelse tager udgangspunkt i omstændighederne omkring det sociale område og hvordan man bedst kan udvirke ledelse her – primært inden for det specialiserede.

Ledelse på det sociale område

​På det private sociale område findes der mange små organisationer, hvor ledelsen også er en del af den pædagogiske dagligdag. Men på et store private steder samt på kommunale og regionale steder vil der oftest være en overordnet leder / forstander, der har en række mellemleder under sig. Disse to forskellige positioner inden for ledelse på det sociale område giver to forskellige udfordringer for ledelse. Disse udfordringer har KURS NU arbejdet meget med gennem tiden.

Det specifikke ved at være leder på det sociale område er, at man ikke producere en faktuel varer, men faciliterer processer – primært udviklingsprocesser, der inddrager ikke blot mellemledere og medarbejdere (og nogle gange også frivillige), men også inddrager borgerene, der er målet for arbejdet samt deres pårørende. Og at dette sker i meget tæt samarbejde (samt overvågning), fra myndighederne (såvel anbringende som tilsynsførende myndigheder – med flere).
Og hvis det skal lykkes at samle og samarbejde med alle disse aktører – både indenfor og udenfor organisationen, er man som leder nødt til at have ”styr på sin ledelse” og samtidigt kunne arbejde med en meget inddragende ledelsesstil.

Ledelse af pædagogisk personale

Hvis man kigger specifikt på ledelse af det pædagogiske personale er der nogle betragtninger, der er vigtige at tage højde for. Flere undersøgelser viser, at pædagoger ubevidst opfatter sig som ledende, da de jo reelt er ledende i f. t. at få ”livet på stederne til at fungere” – både i hverdagen og i f. t. de borgere, der ikke altid selv er i stand til at ”lede eget liv”. For at dette skal kunne lykkes, er der oftest udlagt en stor kompetence (forstået som uddelegeret ansvar til handling) til det pædagogiske personale – som jo igen i hverdagens travlhed vil medføre en ubevidst opfattelse hos det pædagogiske personale af, at være ledende.

Undersøgelserne viser, at mange pædagoger netop derfor kan være ”ledelsesresistente”, da de på det ubeviste plan oplever sig som ledere, der ” overrules ” af en leder højere oppe i hierarkiet. Og da dette netop foregår på det ubevidste plan, kan der være udgangspunkt for misforståelser og konflikt.

Sammenhæng mellem ledelsesstil og pædagogik

Når det tages i betragtning, at det pædagogiske personale er en slags ledere for borgerne i omsætningen af de pædagogiske strategier og indsatser på det enkelte sted, har ledelse på det sociale område den specifikke udfordring, at der skal være overensstemmelse mellem ledelsesstilen og den pædagogiske indsats. Hvis ledelsen i en organisation bygger på gammeldags autoritær ledelse: ”Du skal bare gøre, som der bliver sagt”, vil det for det pædagogiske personale være umuligt at gennemføre f.eks. en anerkendende og involverende pædagogik.

Hvem bliver ledere og afdelingsledere

Ofte ser vi, at den person, der besætter en ledelsesstilling enten som forstander eller som afdelingsleder er ”den bedste blandt ligemænd” – altså en rigtig dygtig pædagog. Dette kan selvfølgeligt have fordele i f. t. den direkte pædagogiske sparring, men er en stor udfordring for ledelsesdelen i stillingen. Dette valg bygger ofte på opfattelsen af, at ledelsen ”går forrest og viser vejen” – men dette er i modstrid med ledelsens grundide: at kunne lede i 2. orden i f. t. organisationen (Paula Helth) og dermed være i stand til at ”løfte sig op” og se organisationens brudflader i helikopterperspektiv.

Ledelseskompetencer

At arbejde med ledelseskompetencer er på mange måder det samme, som at arbejde med pædagogiske kompetencer – her skal der også fokuseres på både færdigheder og dømmekraft (det, at være kompetent). Men det vil i arbejdet med udvikling af ledelse stadigvæk være vigtigt at fokusere på både færdighedssiden og dømmekraftssiden, så man på den måde både arbejder med ”det hele menneske” og ikke kun ”lederen”.

 “Nothing about us – without us”

Hvem er vi?

KURS NU er en socialøkonomisk konsulentvirksomhed, der arbejder sammen med sociale tilbud og institutioner, udfra den grundlæggende devise

“Nothing about us – without us"

Kontakt

Oxendalen 25

9550 Mariager - Rutevejledning

Tlf.: 22 60 62 37

E-mail: jhe@kurs-nu.dk

linkedin-logo google-plus-symbol