Resultatdokumentation

​For at hjælpe til, at sociale tilbud kan efterleve kravet om systematisk resultatdokumentation på en måde, hvor tilbuddet i praksis selv kan profitere af både proces og dokumentation, tilbyder vi ved KURS NU introduktion til metoden små-mål. 

Vi har valgt at bruge netop denne metode, fordi den gør det overskueligt, lettilgængeligt og sammenligneligt at lave dokumentation. Ved at bruge en fast dokumentationsramme, og bruge samme metode i alle handleplaner, kan man også nemmere bevisføre de resultater man opnår.

For at kunne dokumentere virkningen af indsatsen af det sociale arbejde, er det nødvendigt at forholde sig til, hvad målet for den enkelte borger er jf. den kommunale handleplan. Disse mål skal omsættes til stadigt mindre mål – og dermed mere målbare i f. t, om der sker udvikling. Dette kunne se således ud:

De små mål revideres løbende, i direkte samarbejde med borgeren, og der kan fx opstilles visuelle grafer, som borgeren kan overskue og se fremgang på. I denne sammenhæng er metoden et rigtig godt redskab til at styrke inddragelsen af borgeren selv, og dermed omsætte dokumentationen til praksis, løbende og på alle niveauer.

​​

​Metoden gør det også muligt, nemt og overskueligt at reflektere over fremgang, eller mangel på samme på personalemøder, da alle kender formen.

For at sikre validiteten af resultatdokumentationen er det nødvendigt med systematiske refleksioner af resultaterne.

Begrundelsen for at bruge netop denne systematik og udgangspunkt er, at borgeren skal være ”herre over egen udvikling”. Metoden bygger på, at der er 3 måder at få erkendelse om socialt arbejde. Det er gennem:

  1. Borgerens viden, der kan forklare, hvordan det opleves at være borger på tilbuddet. Borgernes perspektiv giver tilbuddet mulighed for at forstå, hvad borgeren oplever.
  2. Teoretisk viden som medarbejderne besidder via uddannelse og kurser. Tilbuddet benytter her pædagogiske, psykologiske og mange andre teoretiske retninger til at forklare, forstå og løse de pædagogiske problemstillinger.
  3. Den praktiske erfaring, der oparbejdes i det akkumulerede arbejde med borgere i udsatte positioner. Tilbuddet henter viden fra dens massive erfaringer gennem mange års arbejde med området.

​For at resultatdokumentationssystemet skal være optimalt, skal det, udover at forbinde de tre førnævnte punkter, indordnes i tilbuddets tankegang, metoder og dagligdag. Derfor skal det ideelle dokumentationssystem bygge på baggrund af den enkelte institution, sådan at systematikken rummer det unikke i stedets indsats.

 Det hjælper vi selvfølgelig med, og vi følger gerne jeres arbejde med metoden tæt, indtil I har implementeret det som en fast og nyttefuld del af jeres daglige virke.

 “Nothing about us – without us”

Hvem er vi?

KURS NU er en socialøkonomisk konsulentvirksomhed, der arbejder sammen med sociale tilbud og institutioner, udfra den grundlæggende devise

“Nothing about us – without us"

Kontakt

Oxendalen 25

9550 Mariager - Rutevejledning

Tlf.: 22 60 62 37

E-mail: jhe@kurs-nu.dk

linkedin-logo google-plus-symbol