Implementering og omsætning

Når man, som KURS NU, har et hovedfokus mod udvikling af kvalitet på de sociale steder, oplever man udfordringen med implementering og omsætning af nye tiltag. På baggrund af mere end 30 års erfaring på det sociale område, står det klart, at en af de største udfordringer er at få implementeret og omsat nye strategier og metode i hverdagen – og ikke mindst, at fastholde disse i hverdagens travlhed.

Alle tilbud kender situationen, hvor der er brugt mange ressourcer på f.eks. en ny metode – der har været individuel og fælles undervisning; de forskellige teams har lagt planer for, hvordan metoden skal udføres i ”virkeligheden” og ledelsen har givet ”startskuddet” til, at der arbejde efter den nye metode. Men et halvt år efter må langt over halvdelen af tilbuddene konstatere, at den nye metode ikke er systematisk i brug af alle.

Det viser kernen i problemet med ”implementering og omsætning” – at man sikre nye tiltag bliver forankret i organisationen og at ledelse og medarbejderne har det nødvendige fokus på ”det nye” og kan arbejde med f.eks. en metode i dagligdagen uden at falde tilbage til de gammelkendte tiltag og handlinger, man har forsøgt at erstatte eller ændre.

At implementere og omsætte nye handlinger eller tankegange i en organisation kræver helt klare mål og strategier, og en plan for løbende opfølgning og evaluering af såvel implementering af indsatsen som udbyttet af de nye tiltag.

Derfor arbejder KURS NU med en implementering og omsætnings strategi, der sikre, at den ønskede fornyelse bliver forankret i organisationen samtidig med, at effekten af denne nye indsats evalueres, så det sikres, at det nye tiltag i sidste ende er til gavn for borgerne på de enkelte tilbud. Kun på denne måde kan det lykkes at forny eller ændre en organisations daglige virke succesfuldt.

 “Nothing about us – without us”

Hvem er vi?

KURS NU er en socialøkonomisk konsulentvirksomhed, der arbejder sammen med sociale tilbud og institutioner, udfra den grundlæggende devise

“Nothing about us – without us"

Kontakt

Oxendalen 25

9550 Mariager - Rutevejledning

Tlf.: 22 60 62 37

E-mail: jhe@kurs-nu.dk

linkedin-logo google-plus-symbol