Kompetenceudvikling

​Den store udfordring i arbejdet med kompetencer er kompleksiteten omkring begrebet. Ofte bruges kompetencer som synonym for færdigheder. Men kompetencer er meget mere end dette – det handler nemlig også om at være kompetent = have dømmekraft (Jan Jaap Rothuizen) og om læring.

Adfærdsskitsen giver et overblik over kompleksiteten:

​Adfærdsskitsen tager udgangspunkt i, at kompetencebegrebet omhandler både færdigheder og erfaringer og at det fagligt hænger sammen med kvalifikationer – samt er påvirket af ”det menneskelige spor” (værdier og præferencer). Og det er netop her kompleksiteten i det sociale arbejde kommer ind.

​Når man se på udfordringer / problemer i det sociale arbejde kan de nemlig opdeles i tamme og vilde problemer (Hanne Katrine Krogstrup). De tamme problemer er defineret som problemer i forhold til praktiske forhold – der kan løses, hvis blot den nødvendige tekniske viden anvendes. Hvorimod de vilde problemer opstår imellem mennesker, er svære at løse – og er altså er uløseligt tilknyttet det sociale område.

Derfor skal man udvide erfaringsbegrebet i Adfærdsskitsen med begrebet dømmekraft, der matcher kravet til den pædagogiske indsats: at kunne bedømme, vurderer og handle i et splitøjeblik i en presset social situation.

Og derfor arbejder KURS NU med udvikling af færdigheder hos det pædagogisk personale gennem undervisning i den nyeste teoretisk og praktisk viden på det sociale område. Samtidigt med, at vi arbejder med personalets dømmekraft ved at bruge forskellige lærings metoder – f.eks. ved at arbejde med Kernekvadranten af Daniel Ofman og forskellige læringsteorier af f.eks. Illeris og Dreyfuss og Dreyfuss.

 “Nothing about us – without us”

Hvem er vi?

KURS NU er en socialøkonomisk konsulentvirksomhed, der arbejder sammen med sociale tilbud og institutioner, udfra den grundlæggende devise

“Nothing about us – without us"

Kontakt

Oxendalen 25

9550 Mariager - Rutevejledning

Tlf.: 22 60 62 37

E-mail: jhe@kurs-nu.dk

linkedin-logo google-plus-symbol