Mission for KURS NU

Missionen for KURS NU er at påvirke de eksisterende samfundspolitiske diskurser med fokus på det gode liv for borgeren, styrkelse af borgerskabsfølelsen, et differentieret kompetencebegreb, meningsfuld resultatopsamling med borgeren i fokus samt systematisk og gentagende refleksioner over resultater.

​​

Jf. vores værdisætning og vision arbejder vi i KURS NU for en helhedsindsats. En sådan indsats vil aldrig kunne foregå uden inddragelse på alle niveauer ud fra tænkningen ”Nothing about us without us”. Derfor skaber vores ydelser en direkte eller indirekte forandring for:

  • Borgeren: fremmer en faglig, solid og bæredygtig indsats hen imod et godt liv
  • Medarbejdere: fremmer og sikrer arbejdsmiljø og -vilkår
  • Organisationen: fremmer en drift, der understøtter missionen og dennes omsætning
  • Samfundet: fremmer viden om, hvad der kommer ud af de sociale indsatser, og hvad der virker

I vores ydelser arbejder vi for, at socialt arbejde, både på aktør- og strukturniveau, sker på baggrund af refleksioner over praksis – en praksis som er kilde til viden og teoriafprøvning såvel som teoriudvikling. Vores mission er at medvirke til, at ”den bedste viden” kombineres med ”de bedste teorier” og ”den bedste praksis” i en bæredygtigt implementeringspakke.

KURS NU er en del af den sociale industri, som skaber arbejde og profit for mange, og vi søger kontinuerligt at være bevidste om dette, sådan at vores værdier, vision og mission fastholdes, og vi kan fungere som det gode forbillede. Blandt andet ved at arbejde med socialøkonomi og bæredygtighed.​

 “Nothing about us – without us”

Hvem er vi?

KURS NU er en socialøkonomisk konsulentvirksomhed, der arbejder sammen med sociale tilbud og institutioner, udfra den grundlæggende devise

“Nothing about us – without us"

Kontakt

Oxendalen 25

9550 Mariager - Rutevejledning

Tlf.: 22 60 62 37

E-mail: jhe@kurs-nu.dk

linkedin-logo google-plus-symbol